Třeboň a okolí


Náměstí s radniční věží

Masarykovo náměstí, obklopené měšťanskými domy s renesančními a barokními štíty, je přirozeným centrem celé městské památkové rezervace. Nejcennějším domem na náměstí je dům U Bílého koníčka z roku 1544. Dalším zajímavým objektem je stará radnice, z jejíž 31 metrů vysoké věže je krásný výhled do okolní krajiny. Uprostřed náměstí stojí renesanční kamenná kašna, v její blízkosti pak barokní mariánský sloup. Město je ze všech stran obklopeno bránami: Budějovická, Jindřichohradecká, Novohradská, Svinenská.

Děkanský kostel a augustiniánský klášter

Děkanský kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí se nachází v blízkosti náměstí. Je postaven v gotickém stylu s dvoulodní dispozicí. Z gotických uměleckých děl, která s v kostele zachovala, je nejvýznamnější opuková Madona z doby kolem roku 1450. Kostel je součástí souboru budov někdejšího augustiniánského kláštera, založeného Rožmberky ve 14. stol. Do dnešních dob se zachovala křížová chodba s téměř neporušenými freskami a rajská zahrada se studnou.

Zámek Třeboň

Třeboňský zámek je jedním z největších zámeckých komplexů v České republice. Jeho dnešní podoba je dílem renesančních stavitelů, kteří na místě gotického hradu vystavěli honosné sídlo významného českého rodu Rožmberků. Další mocný rod, Schwarzenberkové, obohatili zámek barokními dostavbami na vnějším nádvoří. Prohlídkové trasy: „Rožmberské renesanční interiéry“, „Soukromá schwarzenberská apartmá“, „Konírna“, „Psí kuchyně a kasematy“.
Zámek je obklopen nádherným parkem s hradbami a jeho velkou část zaujímá depozitář Státního oblastního archívu, kde je možno pátrat po rodopisech.

Schwarzenberská hrobka

Rodinná hrobka Schwarzenberků postavená v novogotickém stylu v letech 1874-77. Nachází se na jihovýchodní straně rybníka Svět, obklopená anglickým parkem. Kaple je v letních měsících často využívána k pořádání koncertů.

Pivovar Regent

Pivovar byl založen roku 1379. V průběhu středověku rostla jeho dobrá pověst a po roce 1698 se již ve vlastnictví knížete Schwarzenberga přestěhoval do bývalé rožmberské zbrojnice. Je možné zde absolvovat průvodcované prohlídky s ochutnávkou zlatavého moku. Více informací o časech prohlídek naleznete na webových stránkách pivovaru Regent www.pivovar-regent.cz/cz/prohlidka-pivovaru. 

Divadlo J. K. Tyla

Jedno z nejstarších měšťanských divadel v Čechách pochází z roku 1832. Interiér hlediště je klenotem divadelní architektury, součástí výzdoby je i umělecky cenná opona z roku 1872. Divadlo je pojmenováno na paměť dvou hostování J. K. Tyla v Třeboni. 

Dům přírody

Stálá expozice s návštěvnickým interaktivním centrem otevřená v r. 2004. Zde mohou návštěvníci zábavnou formou získat ucelené informace o historii Třeboňska, vzniku rybníkářství, lázeňství a přírodních zajímavostech na Třeboňsku.

Český Krumlov

Historické město na řece Vltavě zapsané do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jádro Českého Krumlova představuje vzácně zachovalý celek středověké architektury. Stavební dominantu města vytváří areál státního hradu a zámku, jenž je po Pražském hradě druhou nejrozsáhlejší stavbou svého druhu v Čechách. V zámecké zahradě se nachází unikátní přírodní divadlo s otáčivým hledištěm. (47 km od Třeboně)

Hluboká nad Vltavou

Malebný zámek ve stylu tudorské gotiky patří bezpochyby k nejkrásnějším v Čech. Stěny a stropy reprezentačních sálů jsou obloženy ušlechtilým dřevem s neobyčejně bohatou řezbářskou výzdobou. Najdeme zde hodnotný soubor tapiserií, delftské fajánse, benátských zrcadel a výbornou úroveň má i zbrojnice. V bývalé jízdárně dnes sídlí Alšova jihočeská galerie. Nedaleko Hluboké se nachází lovecký zámeček OBORA s unikátní sbírkou loveckých zbraní a trofejí. Vedle zámečku je zoologická zahrada. (35 km od Třeboně)

České Budějovice

Královské město, založené ve 13. století, je dnes metropolí jihočeského kraje. Městu dominuje Černá věž, vysoká 72 metry, dostavěná roku 1577. Pozoruhodné je i čtvercové náměstí s plochou 1 ha a významným dílem jihočeského baroka – Samsonovou kašnou. Za prohlídku stojí i pivovar Budvar. (25 km od Třeboně)

Holašovice

Holašovice jsou urbanisticky jednotným souborem lidové architektury, vystavěné převážně v letech 1840-1880. Stejně jako v jiných jihočeských obcích i zde selské usedlosti s malebně utvářenými, štukem zdobenými štíty a vjezdy, lemují prostornou náves s kapličkou. Zapsáno na seznam UNESCO. (40 km od Třeboně)

Červená Lhota

Romantický vodní zámek vyrůstá na skále, která se přehrazením údolí a vzedmutím hladiny rybníka stala malým ostrůvkem. Komorně laděné interiéry, vypovídající o životě od renesance až po 19. století. (50 km od Třeboně)

Jindřichův Hradec

Starobylé město založené v první polovině 13. století. Zachovalé historické jádro města je městskou památkovou rezervací. Původně ranně gotický hrad z let 1260-70 byl v 16. století přestavěn v renesanční zámek se třemi nádvořími, z nichž zvláště třetí patří svými arkádami k nejvýznamnějším dílům renesance u nás. V interiérech se zachovaly cenné nástěnné gotické a renesanční malby a původní vyřezávané stropy. Při okraji zámecké zahrady se nachází nádherný kruhový rondel se zlacenou výzdobou interiéru. V Muzeu Jindřichohradecka se nacházejí světově proslavené Krýzovy jesličky, které představují zdejší betlémářskou tradici. Za návštěvu stojí i gobelínová dílna s ateliéry tapiserií. Turistickou atrakcí jsou dvě úzkorozchodné železnice. (30 km od Třeboně)

Nové Hrady

Při návštěvě Nových Hradů stojí za shlédnutí gotický hrad s padacím mostem, trojkřídlý empírový zámek, Buquoyská hrobka, klášter servitů s kostelem sv. Petra a Pavla nebo romantické Tereziino údolí s vodopádem. (25 km od Třeboně)


Pro více informací o Třeboni a okolí navštivte naše Infocentrum naproti hlavní recepci.

Aktuální informace

Důležité novinky nebo lázeňský časopis k ranní kávě

Slatinné lázně Třeboň

Super last minute nabídka!

Třeboňské lázně pro vás připravily speciální Super last minute nabídku ve výši 10 % na všechny pobyty... 

Více informací
Slatinné lázně Třeboň

Lázeňská Třeboň 2024

V sobotu 3. srpna na třeboňském náměstí.

Více informací
Lázně Aurora

Saunové ceremonie a peelingy

Nově nabízíme v Saunovém světě Peelingy a Saunové ceremonie.

Více informací